28 تیر 1397 ساعت 05:56

تقسیط شهریه نیمسال دوم 97-96

 * حداکثر 2 فقره چک به تاریخهای   2/5 /97 و  97/03/5

در وجه دانشکده سما چالوس (چک در وجه حامل قابل قبول نمی باشد )

 

* وام با اقساط 10 ماهه و باز پرداخت در طول تحصیل  حداکثر 000/ 1/000 تومان با کارمزد 2/5 درصد

(ضامن:  کارمند با ارائه فیش حقوقی یا کاسب با ارائه جواز کسب و یک فقره چک ضمانت)

 

* وام با اقساط 60 ماهه و با زپرداخت بعد از فراغت از تحصیل  حداکثر 1/500/000 تومان با کارمزد 4 درصد

(ضامن :  کارمند رسمی یا بازنشسته دولتی با برگه کسر از حقوق و ثبت در دفترخونه اسناد رسمی )

جهت استفاده از تسهیلات فوق بدهی معوقه  و  شهریه ثابت طی فیش نقدی تسویه گردد .

 

 

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group