23 آذر 1396 ساعت 03:39

تقسیط شهریه نیمسال اول 97-96

 

* حداکثر 3 فقره چک به تاریخهای   05/8  و 05/9 و 05/10/96

در وجه دانشکده سما چالوس (چک در وجه حامل قابل قبول نمی باشد )

 

* وام با اقساط 10 ماهه و باز پرداخت در طول تحصیل  حداکثر 000/ 000/1 تومان با کارمزد 5/2 درصد

(ضامن:  کارمند با ارائه فیش حقوقی یا کاسب با ارائه جواز کسب )

 

* وام با اقساط 60 ماهه و با زپرداخت بعد از فراغت از تحصیل  حداکثر 000/500/1 تومان با کارمزد 4 درصد

(ضامن :  کارمند رسمی یا بازنشسته دولتی با برگه کسر از حقوق و ثبت در دفترخونه اسناد رسمی )

جهت استفاده از تسهیلات فوق بدهی معوقه  و  شهریه ثابت طی فیش نقدی تسویه گردد .

 

 

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group