28 تیر 1397 ساعت 06:06
شماره حساب شهریه :             0107772567000

شماره حساب اقساط وام :       0107111142008


هر 2 حساب فوق نزد بانک ملی شعبه غدیر چالوس کد 9796 بنام آموزشکده سما چالوس می باشد.

یادآوری:

1-دانشجویان عزیز فیش واریزی را به امور مالی سما تحویل داده و در قبال آن پرینت مالی دریافت نمایند

2-از فیش های واریزی  یک برگ کپی گرفته و به عنوان رسید نزد خود نگهداری نمایید .

3-قبل از شروع امتحانات جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و همچنین قبل از شروع ترم جدید جهت انتخاب واحد نسبت به واریز بدهی شهریه و اقساط وام خود اقدام نمایید .
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group