29 آبان 1396 ساعت 13:06دکتر محمد مهدی پورپاشا

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد چالوس

عضو هیات علمی تمام وقت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

 

 

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group