03 تیر 1397 ساعت 00:09


مهندس سیدجواد حسینی

سوابق علمی و پژوهشی:

عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد چالوس

فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم و تحقیقات ایران

بیش از چندین مقاله علمی در مجلات معتبر

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group