28 تیر 1397 ساعت 06:12


طی حکمی از سوی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمدباقر پاشازانوسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس منصوب شد.
دکتر محمد باقر پاشازانوسی دانش‌آموخته رشته شیمی تجزیه می باشند.
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group