01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:58


طی حکمی از سوی فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمدباقر پاشازانوسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس منصوب شده است.
محمد باقر پاشازانوسی دانش‌آموخته رشته شیمی تجزیه و معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
به سمت ریاست دانشگاه منصوب شد وی بومی اهل روستا زانوس کجور نوشهر است.
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group