23 آذر 1396 ساعت 03:49
شماره حساب شهریه:   0107772567000

شماره حساب اقساط وام :      0107111142008

شماره حساب بابت واریز مبلغ چکهای برگشتی:   0108822421000

هر 3 حساب فوق نزد بانک ملی شعبه غدیر چالوس کد 9796 بنام آموزشکده سما چالوس می باشد

یادآوری:

1-دانشجویان عزیز فیش واریزی را به امور مالی سما تحویل داده و در قبال آن پرینت مالی دریافت نمایند

2-از فیش های واریزی  یک برگ کپی گرفته و به عنوان رسید نزد خود نگهداری نمایید .

3-قبل از شروع امتحانات جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و همچنین قبل از شروع ترم جدید جهت انتخاب واحد نسبت به واریز بدهی شهریه و اقساط وام خود اقدام نمایید .
میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group