28 تیر 1397 ساعت 06:06
انتخاب واحد نیمسال دوم  97-96  :
از روز دوشنبه  9 بهمن 96 شروع
و تا روز جمعه 20 بهمن 96 ادامه خواهد داشت
ضمنا شروع کلاسها از 21 بهمن 96 خواهد بود.

میزبانی و اجرا : شرکت شفق رایانه خزر
Template Design:Dima Group